நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Wednesday, May 28, 2014

சாரதி இல்லாத கூகிள் கார்!

கூகிள் நிறுவனமானது சாரதி இல்லாமல் தானே ஓட்டிச் செல்லும் கார் திட்டத்தை (Self Driving Car Project) சில ஆண்டுகளுக்கு முன் தொடங்கியதை ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அறிந்திருக்கலாம்.

வேறு நிறுவனக் கார்களைக் கொண்டு தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டத்தில், புதிய செய்தியாக கூகிள் நிறுவனம் தாமாகவே காரை உற்பத்தி செய்யும் திட்டத்தை தெரியப்படுத்தியுள்ளது. இதன் படி நூறு மாதிரிக் (Prototype) கார்கள் உருவாக்கப்படுமாம்.

 

சோதனை ஓட்டத்தில் ஒரு மாதிரிக் காரையும் காட்டியுள்ளார்கள். இந்தக் காரில் steering wheel, accelerator pedal, or brake pedal போன்ற சாதாரண கார்களில் உள்ள எவையும் இல்லை.

கீழே உள்ள காணொளியில் முதலாவது ஓட்டத்தில் ஓடும் காரைக் காணலாம்.

 

 

படம் மற்றும் காணொளி / கூகிள் இணையம்

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...