நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Thursday, April 24, 2014

முகப் புத்தகத்தில் தானாக இயங்கும் காணொளிகளை நிறுத்துதல்!

முகப் புத்தகத்தில் சில காணொளிகள் தானாக இயங்குவதை சிலர் அவதானித்து  இருக்கலாம்.

இதனை நிறுத்துவதற்கு அதாவது தானாக காணொளிகள் இயங்குவதை தவிர்ப்பதற்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு மாற்றத்தை செய்தால் போதுமானது.

image

மேலே படத்தில் காட்டிய படி நிலைகளைப் பின்பற்றி அதனைத் தொடர்ந்து கீழே உள்ள படத்தில் காட்டியவாறு Videos ஐ அழுத்தி Video Settings என்பதன் உப பிரிவான Auto-Play Videos என்பதற்கான தெரிவை Off இற்கு மாற்றுவதன் மூலம் தானாக காணொளிகள் முகப்புத்தகத்தில் இயங்காமல் தடுக்கலாம்.

image

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...