நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Monday, October 7, 2013

குரோம் இ.உலாவியே “Search Suggestions” ஐ மட்டும் காட்டு…!

கூகிள் குரோம் இணைய உலாவி தொடர்பான ஒரு பயன்படக்கூடிய உதவிக் குறிப்பு இது.

பொதுவாக குரோம் இணைய உலாவியின் முகவரி தட்டச்சு செய்யும் பெட்டியில் (Address bar / Omnibox ) ஏதேனும் ஒன்றை தட்டச்சு செய்யத் தொடங்கினால், குரோம் உலாவியானது பல தரப்பட்டவற்றை ஒரு பட்டியல் போல காட்டுவதை கண்டிருப்பீர்கள். உதாரணமாக நீங்கள் ஏற்கனவே சென்று வந்த இணையத் தள முகவரிகள், கூகிளின் சிறந்த முடிவுகள், குரோம் புத்தகக்குறி (Bookmarks) என பல தரப்பட்டவற்றைக் பட்டியலில் காட்டும். 

image

இதற்கு மாறாக Search Suggestions ஐ மட்டுமே பட்டியலில் காட்டுமாறு செய்வது எப்படி?

உலாவியில் முகவரி தட்டச்சு செய்யும் பெட்டியில் ? ஐ தட்டச்சு செய்து தொடங்கினால், Search Suggestions ஐ மட்டுமே குரோம் உலாவி காட்டும். இதனை Ctrl + E அல்லது Ctrl + K  என்ற குறுக்கு வழியை பயன்படுத்தியும் செய்யமுடியும்.

image

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...