நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Tuesday, September 17, 2013

kikin - கூகிள் குரோம் நீட்சி!

இணையப் பக்கம் ஒன்றைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஏதோ ஒரு சொல் என்னவென்று விளங்கவில்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுவோம். உடனே என்ன செய்வீர்கள்? அந்தச் சொல்லை தெரிவு செய்து, நகல் எடுத்து ஏதாவது தேடு பொறியில் தேடத் தொடங்குவீர்கள் அல்லவா? சில நேரங்களில் இது எரிச்சலைத் தரலாம்.

வேறு வழி?

kikin என்ற குரோம் இணைய உலாவி நீட்சி இதற்கு ஒரு மாற்று வழி செய்கிறது. எப்படி என்றால், அறியவேண்டிய சொல்லின் மேல் அழுத்தி சிறிது நேரம் பிடித்திருந்தால், அது பற்றிய விளக்கம், படங்கள், காணொளி என்று பல கோணங்களில் தகவல்களை அள்ளி வீசுகிறது.

image

(பயணம் என்ற சொல்லின் மேல் சிறிது நேரம் அழுத்திப் பிடிக்க வலது பக்கத்தில் பல்வேறு தகவல்கள் தோன்றுவதை மேல் உள்ள படத்தில் காணலாம். )

இதுக்கு மேல நான் அலட்டத் தேவையில்லை என்று நினைக்கிறேன். நீங்களே பயன்படுத்திப் பாருங்கள்.

அந்த நீட்சியை குரோம் இணைய உலாவியில் நிறுவ இங்கே அழுத்துங்கள்.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...