நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Friday, July 12, 2013

Google Drive மூலம் Scan செய்தல்!

Google Drive ஐ நீங்கள் கைத் தெலைபேசியில், குறிப்பாக Android இயங்கு தளங்த்தில் இயங்கும் தொலைபேசியில்,  பயன்படுத்துபவராக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்தப் பதிவு உதவும் என்று நம்புகிறேன்.

நான் பெரும்பாலும் Google Drive ஐ அடிக்கடி பயன்படுத்தி வருபவன். சில கடிதங்களை Scan செய்து சேமிக்க வேண்டிய தேவை வருவதுண்டு. Google Drive இன் Android தொலைபேசிகளுக்கான மென்பொருளில் (Google Drive App for android) Scan  செய்வதற்கான வசதியை தந்திருக்கிறது கூகிள்.

Google Drive இனை உங்கள் கைத் தொலைபேசியில் திறந்து கொள்ளுங்கள்.

image

பின் காட்டப்படும் தெரிவு செய்வதற்கான பட்டியலில் Scan என்பதை தெரிவு செய்து Scan செய்யவேண்டியதை தொலைபேசி கமெரா மூலம் படம் எடுங்கள். நீங்கள் எடுத்த படம் தெளிவாக உங்களுக்கு திருப்தியாக இருந்தால் சேமியுங்கள்.

image

அவ்வளவு தான்!

இன்னும் Google Drive இனை கைத் தொலைபேசியில் பயன்படுத்தாதவர் எனில், தரவிறக்கி பயன்படுத்திப் பாருங்கள் –> Google Drive for Android

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...