நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Thursday, December 13, 2012

Google Drive இல் சேமிக்க Add-on!

கூகிள் வழங்கும் பல சேவைகளில் ஒன்று Google Drive. உங்கள் கோப்புகளைச் சேமித்து எங்கிருந்தாலும் எடுத்துப் பயன்படுத்தும் வசதி. சரி அதைப் பற்றி பெரிய விளக்கம் எல்லாம்  தேவை இல்லை. விசயத்திற்கு வருவோம்.

நீங்கள் ஒரு இணையப் பக்கத்தை நேரடியாக Google Drive இல் சேமிக்க வரும்புகிறீா்களா? அல்லது ஒரு படத்தை அல்லது ஒலி/ஒளிக் கோப்புகளை Google Drive இல் சேமிக்க விரும்புகிறீா்களா? Save to Google Drive என்ற Chrome add-on இதற்கு உதவுகிறது.

உதாரணமாக ஒரு படத்தை Google Drive இல் சேமிக்க விரும்பினால், அந்தப் படத்தின் மேல் வலது-கிளிக் செய்து SaveImage to Google Drive என்ற கட்டளையைச் செயற்படுத்தி இதனைச் செய்யலாம்.

image

முயன்று பாருங்கள். மறக்காமல் முகப் புத்தகத்தில் Like பண்ணி விடுங்கள்.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...