நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Saturday, May 5, 2012

முகப் புத்தகத்திலிருந்து தானாகவே வெளியேறு…

நீங்கள் முகப் புத்தகப் பாவனையாளா் எனில் இந்தப் பதிவு உங்களுக்குப் பயன்படும். முகப் புத்தகத்தில் நுழையும் பயனா் அதிலிருந்து வெளியேறாமல் (Logout) விட்டுச் செல்வதால் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க நேரிடலாம். நீங்கள் பதிந்தது போல் பதிவு (Post)  ஒன்றையோ அல்லது தேவையில்லாத படங்களையோ அந்தக் கணினியைப் பயன்படுத்துபவா் போடமுடியும்.

ஆகவே நீங்கள் பயன்படுத்தி முடித்த பின் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முகப்புத்தகத்தில் செயல்படு நிலையில் (Active) இல்லாத போது தானாகவே இயங்கி உங்கள் முகப் புத்தக கணக்கை முடித்து வைத்தால் (Logout) நல்லதல்லவா?

இதனை செய்வதற்கு ஒரு Add-on உதவுகிறது. இது நெருப்பு நரி (Firefox) உலாவியில் இயங்கக் கூடியது. இதன் பெயா் Facebook Auto-Logout. நெருப்பு நரி உலாவியில் நிறுவ இங்கே அழுத்தவும்.

நிறுவிய உடனே அது செயற்படத் தொடங்குகிறது. நீங்கள் ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்ய விரும்பினால் Add-ons Manager இற்கு சென்று செய்யமுடியும். உதாரணமாக எவ்வளவு நேரத்திற்கு பின் உங்கள் கணக்கை முடித்து வைக்க வேண்டும் என்று மாற்றம் செய்ய முடியும்.

image

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...