நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Friday, December 16, 2011

முகப் புத்தகத்தில் ஒரு துணைக் கோப்புறை(Sub Folder)

முகப் புத்தகத்தில் (Facebook) உங்களுக்கு அனுப்பப்படும் தனி மடல்கள் Messages என்ற கோப்புறையினுள் (Folder) தொகுக்கப்படுகிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் Messages என்ற கோப்புறையைத் தவிர துணைக் கோப்புறை (Sub folder) ஒன்று இருப்பது பலருக்கும் தெரியாமல் இருக்கலாம். (எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும்… நீ ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம்!) Other என்ற பெயரில் அமைந்த அந்த துணைக் கோப்புறை பற்றி சொல்லத் தான் இந்தப் பதிவு…

பொதுவாக உங்கள் நண்பா்களிடம் இருந்து வரும் தனி மடல்கள் Messages என்ற கோப்புறையினுள் சேமிக்கப்படும். உங்கள் நண்பா்கள் அல்லாதவா்களிடம் இருந்தோ உங்கள் நண்பா்களின் நண்பா்களிடம் இருந்தோ வரும் தனி மடல்கள் இந்த Other என்ற துணை கோப்புறையினுள் சேமிக்கப்படும். அது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் இணைந்த குழுக்களிடம் இருந்து அனுப்பப்படும் மடல்களும் Other என்ற துணைக் கோப்புறையினுள் சேமிக்கப்படும். இதில் முக்கியமான விசயம் என்னவென்றால் இந்த துணைக் கோப்புறையினுள் சேமிக்கப்படும் மடல்களைப் பற்றி முகப் புத்தகம் உங்களுக்கு அறிவிக்காது. ஆக நீங்களாப் பார்த்தா தான் உண்டு.

எனக்கு தெரிந்த நண்பா் ஒருவா் கடந்த சித்திரையில் அனுப்பிய தனி மடல் ஒன்றை அண்மையில் தான் பார்க்க நேரிட்டது. காரணம் அவா் என் நண்பா் பட்டியலில் இல்லை. ஆக Other என்ற துணைக் கோப்புறையினுள் அவா் அனுப்பிய மடல் சேமிக்கப்பட்டு விட்டது. உங்களுக்கும் இதே மாதிரியான அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கலாம்.

அந்த துணை கோப்புறையை பார்வையிட Messages ஐ கிளிக் செய்யுங்கள். நீங்கள் கிளிக் செய்தவுடன் Other என்ற துணைக் கோப்புறை தோன்றும். அதற்குள் சேமிக்கப்பட்டுள்ள மடல்களைப் பார்வையிட அதனைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

image

இப்ப அடுத்த கேள்வி எவ்வாறு Other துணை கோப்புறையினுள் உள்ள மடலை Messages இற்கு மாற்றுவது? இது மிக எளிது.

மாற்ற வேண்டிய மடலை திறந்து கொள்ளுங்கள். பின் Actions –> Move to Messages என்பதை தெரிவு செய்யுங்கள். அவ்வளவு தான்.

image

உங்களுக்கு இந்தப் பதிவு பயன்பட்டதா? எழுதுங்கள் ஒரு வார்த்தை…

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...