நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Wednesday, December 28, 2011

முகப் புத்தக அரட்டையில் படங்கள்!

முகப் புத்தகத்தில் (Facebook) அரட்டை அடிக்கும் நபரா நீங்கள்? அப்படியெனில் உங்களுக்கு இந்தப் பதிவு உதவும் என்று நம்புகிறேன்.

முகப் புத்தகத்தில் அரட்டை அடிக்கும்போது குறித்த ஒரு நபரின் பெயரை தட்டச்சு செய்யாமல் அவரின் சுயவிபரத்தில் (Profile) இல் இருக்கும் படத்தை (Profile Picture) அரட்டைக்குள் கொண்டுவருவது எவ்வாறு என்று முதலில் காண்போம்.

இதனைச் செய்வதற்கு நீங்கள் குறித்த நபரின் அல்லது பக்கத்தின் சுயவிபர எண்(Profile ID) அல்லது பெயரைத் (Profile Name) தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். குறித்த நபரின் அல்லது பக்கத்தின் சுயவிபரத்தை திறந்து கொள்ளுங்கள். மேலே முகவரிப் பெட்டியில் (Address Bar) சுயவிபர எண் அல்லது பெயர் காணப்படும். (பார்க்க படம்)

சுயவிபர பெயா் [Profile Name]

image

சுயவிபர எண் [Profile ID]

image

மேலே படத்தில் காட்டியவாறு சுயவிபர எண் அல்லது பெயரைப் பிரதி செய்து கொள்ளுங்கள். (Ctrl+C)

பின் நீங்கள் அரட்டை அடிக்கும் நபருக்கு [[சுயவிபர எண் அல்லது சுயவிபர பெயா்]] என வருமாறு அனுப்புங்கள்.

உதாரணமாக “உங்களுக்கு [[161910833903661]] ஐ தெரியுமா?” என்ற செய்தியை அனுப்புகிறீா்கள்.

image

அது அவா்களுக்கு கீழ் உள்ளது போல் போய்ச் சேரும்.

image

மேற்கண்டவாறு ஒரு நபரின் சுயவிபரப் படத்தை அரட்டையோடு பகிர்ந்து கொள்ளமுடியும்.

கடைசியாக ஒன்று, நீங்கள் தட்டச்சு செய்யும் எழுத்துக்களை பல வண்ணங்களில் முகப் புத்தக அரட்டையில் பகிர்ந்து கொள்ள கீழ்க் காணும் தளத்திற்குச் செல்லுங்கள். (படத்தின் மேல் கிளிக் செய்யவும்.)

image

உங்கள் கருத்துக்களை எழுதுங்கள்.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...