நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Saturday, October 15, 2011

Landing Page உம் முகப் புத்தக பக்கமும்!

இந்தப் பதிவில் நாம், முகப் புத்தகத்தில்(Facebook) உள்ள பக்கம் (Page) ஒன்றின் வந்திறங்கு பக்கத்தை (Landing Page) எவ்வாறு மாற்றலாம் என்று பார்ப்போம்.

முதலில் Landing Page என்றால் என்ன என்பதை சுருக்கமாகச் சொல்கிறேன். ஒரு இணையத் தளத்தை விளம்பரப்படுத்தும் போது பயனர் இணையத்தளத்தின் எந்தப் பக்கதிற்கு முதலில் வருகிறாரோ அந்தப் பக்கத்தை Landing Page என்று சொல்லலாம். ஒரு இணையத் தளத்திற்கு சில நேரங்களில் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட Landing Page இருக்கலாம்.

உதாரணமாக எனது இந்த வ.பூவை விளம்பரப்படுத்தும் போது http://computerulakam.blogspot.com/ என்பது Landing Page ஆக இருக்குமாறு வைத்துக் கொள்வேன்.

வந்திறங்கு பக்கம் என்று இதனை தமிழில் நான் அழைத்தாலும் இது சரியா என்று தெரியவில்லை. அறிந்தவர்கள் தெரிவிக்கலாம்.

சரி இப்போது முகப் புத்தகப் பக்கம் (Facebook Page) ஒன்றின் வந்திறங்கு பக்கத்தை எவ்வாறு மாற்றலாம் என்று காண்போம்.

முதலில் உங்கள் முகப் புத்தகத்திற்குச் சென்று நீங்கள் மாற்றவேண்டிய பக்கத்திற்குச் செல்லுங்கள். (நீங்கள் Page வைத்திருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியம்!)

image

பின் Edit page என்பதை கிளிக் செய்யுங்கள்.

image

அதனைத் தொடர்ந்து வரும் பக்கத்தில் Default Landing Tab என்பதில் எது வேண்டுமோ அதனை தெரிவு செய்யுங்கள்.

image

இறுதியாக Save Changes என்ற பொத்தானை அழுத்திச் சேமியுங்கள்.

அவ்வளவு தான் நீங்கள் இப்போது உங்கள் பக்கத்தின் Landing Page ஐ மாற்றிவிட்டீா்கள்.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...