நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Friday, August 19, 2011

Blogger இல் +1 பொத்தான் தோன்றவில்லையா?

நீங்கள் Blogger பயன்படுத்தும் நபா் எனில் உங்களுக்கு இந்தப் பதிவு சில வேளைகளில் பயனுள்ளதாக அமையும்.

நீங்கள் எழுதும் பதிவுகளை மற்றவா்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கென ஒரு பகிரல் பட்டை ஒன்றை (Share Buttons) நீங்கள் எழுதும் பதிவுகளின் கீழ் இணைப்பதன் மூலம் வாசிக்கும் நபா் உங்கள் பதிவை பல தளங்களில் பகிரமுடியும்.

இதனை Blogger இல் இலகுவாக செய்ய முடியும்.

image

மேலே படத்தில் காட்டியவாறு Blog Posts என்பதன் கீழ் உள்ள Edit என்ற இணைப்பை அழுத்தி திறந்து கொள்ளுங்கள். பின் கீழே படத்தில் காட்டியவாறு Show Share Buttons என்பதை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

image

இவ்வாறு செய்தவுடன் அதில் உள்ள பகிரல் பொத்தான்கள் எல்லாம் உங்கள் ஒவ்வொரு பதிவின் கீழும் தோன்றும். இங்கே தான் பிரச்சனை வருகிறது. அதாவது +1 பொத்தான் தோன்றவில்லை (சில வேளைகளில் அல்லது சில Template களில்).  +1 பொத்தானை தோன்றச் செய்வது எவ்வாறு?

இதற்கு நீங்கள் உங்கள் வ.பூ Template இனைத் திறந்து <head> … </head> பகுதியினுள் கீழ் உள்ள நிரலை இணைத்து விடுங்கள்.

<script src='http://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'/>

image

அவ்வளவு தான் இப்போது மற்றைய பொத்தான்களுடன் +1 பொத்தானும் தோன்றும்.

image

இந்தப் பதிவு ஏதேனும் விதத்தில் உதவியிருப்பின் மறக்காமல் கருத்திடுங்கள்.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...