நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Friday, May 6, 2011

Sumo Paint – Photoshop போன்ற மென்பொருள்!

P

hotoshop பற்றி பலரும் அறிந்திருக்க வாய்ப்புண்டு. Photoshop ஐ  நீங்கள் பயன்படுத்துபவா்களாக கூட இருக்கலாம். இலகுவான இந்த மென்பொருள் இலவசம் இல்லை என்பதால் சிலா் கட்டற்ற (Open source) Photoshop போன்ற மென்பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதும் உண்டு. (உ-ம் : GIMP, Paint.NET) அதே போன்று இணைய உலாவியினுள் இயங்கும் வகையில் Photoshop போன்ற மென்பொருட்களும் உண்டு.

இந்தப் பதிவில் இணைய உலாவியினுள் இயங்கும் Photoshop போன்ற மென்பொருள் ஒன்றை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

அந்த மென்பொருளின் பெயா் Sumo Paint.

Sumo Paint ஐ நேரடியாகத் திறப்பதற்கு இங்கே அழுத்தவும்.

image

மேலே உள்ள படத்தைப் பார்ப்பதன் மூலம் Sumo Paint ஆனது அப்படியே Photoshop போல இருப்பதைக் காணலாம்.

நீங்களும் பயன்படுத்திப் பாருங்கள். உங்கள் விருப்பத்திற்குரிய மென்பொருளாக இது அமையலாம்.

1 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...