நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Friday, April 8, 2011

Facebook இல் உங்கள் image எப்படி?

உலகில் ஏறத்தாள 500 மில்லியன் பாவனையாளா்களில் ஒருவராக முகநூலை(Facebook) பயன்படுத்துபவராக நீங்கள் இருக்கலாம்.

முகநூலில் பலவிதமான தகவல்களை நாளும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம். அவற்றில் சிலவற்றை பார்க்கும் ஒருவருக்கு பலவித எண்ணங்கள் தோன்றலாம். ஏன் இவ்வளவு மோசமா எழுதுறார் இந்த ஆள்? இந்த வார்த்தைப் பிரயோகம் தப்பாச்சே… என்று பலவாறு சிந்திக்கலாம். இதனால் என்ன நடக்குது என்றால் உங்களைப் பற்றி மற்றவா்களிடம் ஒரு வித மோசமான தோற்றம்(Image) உருவாகிறது. அது மாத்திரமில்லாமல் நீங்கள் முகநூலில் பாதுகாப்பாக வலம் வருகிறீா்களா என்று அறிவதும் முக்கியம்(Privacy & Security).

ஆக நீங்கள் மற்றவா்களுடன் பகிர்ந்து கொள்பவற்றில் ஏதாவது ஏடாகூடமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறீா்களா? அந்தரங்க தகவல்களை சிறப்பாக கையாளுகிறீா்களா? (Privacy) மற்றும் பாதுகாப்பாக முகநூலை பயன்படுத்துகிறீா்களா?(Security) இது போன்ற வினாக்களுக்கு விடை தரும் வகையில் ஒரு இணையத்தளம் இருக்கிறது.

reppler என்று அறியப்படும் இந்த இணையத்திற்கு சென்று உங்கள் முகநூல் கணக்கில் நுழைந்து பாருங்கள். இதன் ஆரம்பப் பதிப்பு இலவசமாக இயங்குகிறது.

image

உங்கள் முகநூல் Image எப்படி?

1 comments:

Love said...

உங்கள் பதிவிற்கு நன்றி...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...