நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Tuesday, February 22, 2011

“Use Facebook as Page”–என்பதை பயன்படுத்தல்

இந்தப் பதிவும் முக நூல்(Facebook) தொடா்பானது தான்.

முக நூலின்(Facebook) பக்கங்கள் (Page) தரம் உயா்த்தப்பட்டதன் விளைவாக கிடைத்திருக்கும் புதிய வசதி “Use Facebook as Page” என்பதாகும்.

பொதுவாக நீங்கள் முக நூலில் நுழைந்தவுடன் வருவது உங்களின் “Profile Page”. புதிதாக இணைந்த நண்பா்களின் விபரம்,அனுப்பப்பட்ட பின்னூட்டல்களின் (Comment) விபரம், உங்கள் செய்திகளை விரும்பியவா்கள் (like) பற்றிய விபரம் மற்றும் நண்பா்களால் பகிரப்பட்ட அல்லது எழுதப்பட்ட செய்திகளின் விபரம் ஆகியன இந்த Profile Page இல் காணப்படும்.

இந்த Use Facebook as Page என்ற வசதியைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் உருவாக்கிய பக்கத்தை முக நூலில் நுழைந்தவுடன் வருகின்ற பக்கமாக மாற்றமுடியும்.

உதாரணம் ஒன்றின் மூலம் இதனை விளக்குகின்றேன். நான் எனது வ.பூவான பஞ்சாமிர்தத்திற்கு ஒரு பக்கத்தை முக நூலில் உருவாக்கி உள்ளேன். இதன் மூலம் எனது வ.பூவின் புதிய பதிவுகளை பகிர்ந்து கொள்ளமுடியும்.

image

இப்போது உங்கள் பக்கத்தை முக நூலின் நுழைவுப் பக்கமாக மாற்ற  Account –> Use Facebook as Page என்பதை கிளிக் செய்யுங்கள்.

image

நீங்கள் வைத்திருக்கும் பக்கங்களோடு Switch என்ற கட்டளையும் சோ்ந்து ஒரு பெட்டி தோன்றும். அதில் நீங்கள் மாற்றவிரும்புகிற பக்கத்திற்கு எதிரில் இருக்கும் Switch என்ற கட்டளையை அழுத்துவதன் மூலம் அந்தப் பக்கத்தை நுழைவுப் பக்கமாக மாற்றமுடியும்.

image

இப்படி மாற்றுவதன் மூலம் என்ன நன்மை வரப்போகிறது?

இவ்வளவு நாளும் நீங்கள் ஒரு முக நூலின் பக்கத்தை(Page) விரும்புகிறீா்கள்(like) என்று சொன்னால் அது நீங்கள் விரும்பியதாக குறித்துக் கொள்ளும். ஒரு பக்கத்தின் சுவரில் (Wall) இல் ஏதேனும் செய்தி வெளியிட்டால் அந்தச் செய்தி உங்கள் பெயருடன் தோன்றும்.

ஆனால் Use Facebook as Page என்பதை செயற்படுத்தி விரும்பிய பக்கதிற்கு மாறிய பின்னா் நீங்கள் ஒரு பக்கத்தை விரும்பினாலோ செய்தி ஒன்றை அந்தப் பக்கத்தில் இணைத்தாலோ உங்கள் பெயருக்குப் பதில் நீங்கள் தெரிவுசெய்த பக்கம் அந்த செய்தியுடன் தோன்றும்.

image

(பஞ்சாமிர்தம் என்ற பக்கத்திற்கு மாறிய பின்னா் வேறு ஒரு பக்கத்தில் நான் இட்ட செய்தியானது எனது பஞ்சாமிர்தம் என்ற பக்கத்தின் பெயரோடு சோ்ந்து வந்துள்ளதை மேலே உள்ள படத்தில் காணலாம்)

மீண்டும் உங்கள் Profile Page இற்கு மாற விரும்பினால் Account –> Switch back to XXXX என்ற கட்டளையை செயற்படுத்துங்கள். அவ்வளவு தான்.

image

ஏதேனும் விதத்தில் உங்களுக்கு உதவியாக இந்தப் பதிவு இருப்பின் வாக்குப் போடுவதோடு கருத்தும் இடுங்கள்.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...