நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Saturday, June 27, 2009

Omegle – அரட்டையில் இது புதுவிதம்…

அநேகமான இணையத் தள அரட்டை அறைகளுக்குச் சென்று வந்த அனுபவம் பலருக்கும் இருந்திருக்கலாம்.

இதுவும் அப்படி ஒரு அரட்டை தளம் தான். ஆனால் என்ன வித்தியாசம் என்றால், இங்கு முன் பின் தெரியாதவர்களுடன் நீங்கள் அரட்டை அடிக்கலாம். அதை தானே மற்றத் தளங்களிலும் செய்கிறோம் என்று நீங்கள் சொல்வது சரியாக இருந்தாலும் இந்த தளத்தை திரும்பிப் பார்க்க வைக்கிற விடயம் என்னவென்றால், மற்றத் தளங்கள் போல் அரட்டை அறைகளில் இருக்கிறவர்களின் பெயரோ வேறு விபரங்களோ எதுவும் இல்லை. நீங்கள் அரட்டையை தொடங்கியவுடன் அரட்டை தளமே உங்களை ஒருவருடன் இணைத்துவிட்டு “கதையுங்க ராசா” என்று சொல்லிவிடும். பிறகென்ன கதைக்க வேண்டியது தான். பிடிக்காவிட்டால் உடனே வெறியேறிவிடலாம்.

தளத்திற்குச் செல்ல படத்தில் அழுத்தவும். image

1 comments:

Nelson said...

r u from ilangai ! ur post r nice. i learnt a lot. thanks.
y havn't u posted anyhting after june?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...