நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Tuesday, May 12, 2009

Google - தேடல் பலவிதம்

Thursday, May 7, 2009

YouTube – பயனுள்ள தகவல் குறிப்புகள்

கீழே நீங்கள் காணும் காணொளி மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றேன்.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...