நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Tuesday, February 12, 2008

பின்னூட்டல்களைத் திரட்டல் - II

கடந்த பதிவில் உங்கள் வலைப் பூவில் இடப்படுகின்ற பின்னூட்டல்களை Blogger இன் உள்ளமைந்த வசதியைப் பயன்படுத்தி எப்படித் திரட்டலாம் என்று பார்த்தோம். இந்தப் பதிவில் ஓடைகளை (Feeds) ஐ திரட்டும் சேவையை வழங்குபவர்களின் மூலம் எப்படித் திரட்டலாம் என்று பார்ப்போம்.

இதற்காக http://www.feeddigest.com/ என்ற இணையத் தளத்தின் உதவியை பயன்படுத்தி பதிவை திரட்டு முறையைக் காண்போம்.

  1. http://www.feeddigest.com/ தளத்திற்கு சென்று கணக்கு ஒன்றை உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள்.
  2. கணக்கு ஒன்றை உருவாக்க முயலும் போதே நீங்கள் திரட்டவிருக்கும் ஓடையின் முகவரியை உள்ளீடு செய்ய வேண்டி வரும்.
  3. http://உங்கள்வலைப்பூவின்பெயர்/feeds/comments/default என்பதை கொடுக்கவும் பின்னூட்டல்களைத் திரட்ட விரும்பினால் (பதிவுகளை திரட்டவிரும்பினால் கடந்த பதிவை பார்வையிடவும்.)
  4. தேவையான தரவுகளைத் தரவும் (எத்தனை பதிவுகளை காட்டவேண்டும்/ஏதேனும் ஒரு ஒழுங்கமைவைப் [Template] பயன்படுத்தல் - போன்ற தரவுகளில் கவனம் செலுத்தவும். Output Encoding - UTF - 8 இல் இருக்கட்டும்)
  5. அதற்கான நிரலை பிரதிசெய்து உங்கள் வலைப் பூவில் தேவையான இடத்தில் ஒட்டவும்.

பதிவுகளின் கீழ் பின்னூட்டல்களை காட்டுதல்

  • Template என்ற பகுதிக்குச் சென்று "Edit HTML" என்பதை தெரிவு செய்யவும்.
  • கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது போன்று நிரலை ஒட்டவும்.

//

<div id='main-wrap2'>

<b:section class='main' id='main' showaddelement='no'>
<b:widget id='AdSense2' locked='false' title='' type='AdSense'/>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Blog Posts' type='Blog'/>
</b:section>

இந்தப் பகுதியில் ஒட்டுவதன் மூலம் உங்கள் பதிவுகளின் கீழ் பின்னூட்டல்களைப் பார்வையிடலாம்...


</div>

//

கவனிக்க : Template இல் மாற்றம் செய்ய முன்னர் அதனை தரவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும். ஏதேனும் பிழைவரின் மீண்டும் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்தபின் சேமிக்காமல் மாற்றம் சரியாக வருகிறதா என்று Preview வை அழுத்திப் பார்த்தபின்னர் இறுதியாக சேமிக்கவும். (ஒவ்வொரு சிறு மாற்றத்திற்கும் பின் சரிபார்த்து சேமித்து தொடரவும்.)

Sidebar இல் பின்னூட்டல்களைக் காட்டுதல்

  • Template என்ற பகுதிக்குச் சென்று "Add a Page Element" என்பதை தெரிவு செய்யவும்.
  • HTML/Javascript என்பதை கிளிக் செய்து அதனுள் நிரலை ஒட்டவும் (Paste)

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...