நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Thursday, January 10, 2008

Google Reader - வீடியோ

மூன்று பதிவுகளில் Google Reader பற்றி சில தரவுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டேன். அந்த வகையில் கீழ் காணும் இந்த வீடியோவானாது (இது போல பல இணையத்தில் கிடந்தாலும்...) கூடுதல் பயன் தரும் என்று நம்புகிறேன்.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...