நீங்கள் கொம்பியூட்டர் உலகத்திற்கு அடிக்கடி வருபவர் எனில்,

ஐ கிளிக் செய்யுங்கள்.

Saturday, January 26, 2008

உங்கள் எது பிடிக்கும்? நெருப்பு நரியா அல்லது...

பலருக்கு இதில் அபிப்பிராய பேதம் இருக்கலாம். அதாவது உங்களுக்குப் பிடித்த உலாவி நெருப்பு நரியா(Firefox) அல்லது இன்டநெட் எக்ஸ்பிளோறரா (Internet Explorer) என்று கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்வீர்கள்? நீங்கள் சொல்வதிருக்கட்டும்...

இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்று பார்த்தால்....

நெருப்பு நரி தான் பிடிக்கும் என்று சொல்பவர்கள் சொல்கிற காரணங்கள் :

  • வேகமாக செயற்படுகிறது.
  • Tab முறை மூலம் உலாவும் அனுகூலம் (Tab Browsing)
  • வைரஸ் பிரச்சனை குறைவு
  • Microsoft இன் மென்பொருள் இல்லை என்ற ஆறுதல்
  • அதைத் தான் பாவித்துப் பழக்கம்
  • இப்படிப் பல...

இன்டநெட் எக்ஸ்பிளோறர் (Internet Explorer) தான் பிடிக்கும் என்று சொல்பவர்கள் சொல்கிற காரணங்கள் :

  • அதைத் தான் பாவித்துப் பழக்கம்
  • வேற என்ன சொன்னார்கள் என்று தெரியல...

நீங்கள் எப்படி?

3 comments:

உமையணன் said...

# வேகமாக செயற்படுகிறது.
# Tab முறை மூலம் உலாவும் அனுகூலம் (Tab Browsing)

வடுவூர் குமார் said...

பயர் பாக்ஸ்

Anonymous said...

Our vote is always for IE7

- Tabbed Browsing
- Speed
- No problem with fonts (any lang)
unlike other browser.
- Using sw like Advance Windows Care (FREE) maintaining windows has become a breeze.
- Let people buy legal MS Windows software and then complain about it.
- It does the job in the way we wanted it to do.
- Def. works on all sites. Even today many banking / magazine sites dont support other so called browsers. So IE ruled, rules and will rule.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...